24 Stunden von Daytona

Daytona BMW M Hybrid V8 2023
BMW M Hybrid V8. Credit: BMW

BMW: Formel-1-Absage mit V8-Hybrid im Rücken