DTM: Bernd Schneider

DTM Mitfahrt Norisring Bernd Schneider Schneider und Co-Pilotin Garloff. Credit: Schaeffler Paravan
Bianca Garloff vor dem Mercedes-AMG GT3. Credit: Schaeffler Paravan

Spaciger Drive mit Bernd Schneider